Persondatapolitik på lulutalk.dk

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet på lulutalk.dk og hos Projekt Q-Værk.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at benytte dig af vores aktiviteter på Mit Lulutalk (f.eks. online forum, online forløb mv.), har vi brug for at indsamle visse persondata i forbindelse med oprettelse af en bruger, herunder password og sms-bekræftelse.

Vi kan derfor indhente oplysninger som f.eks. brugernavn, e-mailadresse, alder og, telefonnummer.

Projekt Q-Værk indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
– Besøger vores hjemmeside
– Opretter en bruger
– Deltager i online aktiviteter
– Er i kontakt med vores socialrådgiver

Er du også registreret i Projekt Q-Værks generelle database, vil vi i forbindelse med aktiviteter på lulutalk.dk kunne indhente relevante persondata fra øvrige aktiviteter i foreningen.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.lulutalk.dk er Projekt Q-Værk, Artillerivej 156, 1. th., 2300 København S, cvr. nr. 38308661

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger, som navn, mail og telefonnummer indhenter vi for, at vi kan oprette brugere til de kvinder, der ønsker at gøre brug at vores online aktiviteter, og for at hjælpe dig ved f.eks. genoprettelse af password.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 2 år efter, at du har været aktiv, eller hvis du selv ønsker oplysningerne slettet.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Cloudways, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata, som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i Cloudwayss datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse kontakt@qvaerk.dk.

Privatlivspolitikken er sidst opdateret 15. januar 2023

Vil du bruge 2 min. på at gøre Lulutalk bedre?

Så svar anonymt på spørgeskemaet via dette link

Med din besvarelse hjælper du os med at blive klogere på, hvilke emner og aktiviteter der er særligt relevante for dig, som besøger sitet. Din besvarelse hjælper os derfor, når vi skal lave nye temaer og aktiviteter på Lulutalk.