Psykisk vold i parforhold – udbredt, usynlig og nedbrydende

Psykisk vold i parforhold er desværre mere almindeligt, end de fleste tror. Faktisk er psykisk vold den form for vold, som er allermest udbredt – og måske endnu mere udbredt, end vi gør os begreb om, da vi kan have svær ved at spotte den.

Psykisk vold kommer snigende. Det er en del af dens natur. Først når den er rullet ind over os, opdager vi, hvor slemt det står til – og hvor længe det egentlig har stået på.”

Hanne, Socialrådgiver hos Projekt Q-Værk

Heldigvis har der de senere år været et øget fokus på:
 • hvor udbredt psykisk vold er
 • hvor skadelige denne voldsform er, og
 • hvor vigtigt det er at få hjælp og støtte
Det er nemlig utrolig skadeligt for både ens mentale og fysiske helbred at være i en psykisk voldelige relation. Hvis du har haft psykisk vold tæt på, er det derfor vigtigt, at du får den hjælp, du har brug for. Både hvis du aktuelt er i volden, men også hvis du har forladt voldsudøveren, og først nu er ved at blive opmærksom på, hvilke konsekvenser den psykiske vold har haft for dig og dit liv. Vi har kontakt med mange kvinder, som først flere år efter de er ude af det voldelige forhold rækker ud efter hjælp. Det er aldrig for sent at få hjælp til at håndtere konsekvenserne af at have været i et psykisk voldeligt forhold.

Det skønnes, at ca. 112.000 kvinder blev udsat for psykisk partnervold i 2021 (SIF, 2022).

HVORDAN VED JEG, OM JEG HAR VÆRET UDSAT FOR PSYKISK VOLD?

Hvor går grænsen for kontrol, trusler og nedværdigelser? Er jeg faktisk i et voldeligt forhold – et psykisk voldeligt ét? Og kan det, jeg oplever, virkelig karakteriseres som en form for vold?
De spørgsmål stiller mange sig, da det kan være svært helt at forstå begribe hvad de er udsat for. Det er helt normalt at være i tvivl. Psykisk vold kan nemlig være svært at få øje på – både for omgivelserne, men desværre også i høj grad for dem, der er udsat for den.
Psykisk vold er en form for vold, der kan omfatte trusler, skældsord, nedgørelser og andre verbale eller følelsesmæssige angreb, men også mere subtile former for tvang, manipulation og kontrol.

Det drejer sig om et egentligt adfærdsmønster, som står på over lang tid eller i måske flere år. Men i begge tilfælde kan den psykisk vold have alvorlige følgevirkninger for dig og dine relationer. Det er derfor så vigtigt, at vi sammen tager psykisk vold alvorligt, for den kan være mindst lige så skadelig som fysisk vold.

Er du i tvivl, om du er udsat for psykisk vold, vil vi derfor invitere dig til at høre vores podcast om psykisk vold, læse med i vores brevkasse og andre artikler. Hvis du har brug for en afklarende samtale kan du ringe til Projekt Q-Værk – se mere info på www.qvaerk.dk.

Måske har du brug for at læse mere – eller du er fortsat i tvivl om du er eller har været udsat for psykisk vold? Så kan du måske have gavn af at læse om 10 tegn på psykisk vold. Det kan være det første skridt i at blive klogere på den relation du er/har været i.

10 TEGN PÅ PSYKISK VOLD

Psykisk vold kan som beskrevet være svær at identificere. Trods psykisk vold kan tage mange former, har vi i mødet med mennesker udsat for partnervold, erfaret, at der er en række kendetegn, som alle har elementer af, at den ene part har mere magt end den anden, og denne dynamik er fastlåst. Hvis du kan genkende din partner og/eller ex-partner i nogle af de følgende beskrivelser, kan det derfor være tegn på psykisk vold.
Hvis du kan genkende din partner og/eller ex-partner i nogle af de følgende beskrivelser, kan det derfor være tegn på psykisk vold.

Har du f.eks. oplevet, at din partner eller ex-partner:

 1. Kontrollerer, hvad du gør: Din partner kan forsøge at kontrollere, hvad du gør, hvem du ser, eller hvor du går hen. De kan også forsøge at kontrollere, hvordan du bruger din tid, eller hvad du har på. Den kontrol kan, når den bliver gentaget mange gange, også blive din egen “indvendige stemme”, så du pludselig begrænser dig selv for at undgå konflikter med ham.
 2. Isolerer dig fra venner og familie: Din partner kan forsøge at forhindre dig i at se dine venner eller din familie, eller de kan forsøge at vende dem imod dig. Det kan betyde, at du får svært ved at opretholde dine relationer, og dit netværk bliver mindre. Det kan også være, at du isolerer dig selv fordi det er nemmere og du undgår problemer med din partner.
 3. Tager alle beslutninger: Din partner vil måske gerne kontrollere jeres fælles beslutninger om alt fra indkøb til ferier til aktiviteter med jeres eventuelle børn. Kontrollen kan også blive efterfulgt af trusler om, at hvis det ikke bliver på din partners måde, vil han/hun gøre det forbi, måske han ignorerer dig måske eller lignende.
 4. Afviser konstant din mening eller får dig til at tvivle på dine egne oplevelser i jeres forhold: I stedet kan det være, at du får at vide, at du overreagerer, at du er alt for følsom, at du er skør, eller at det er dig, der er årsag til jeres problemer og konflikter. Sker det mange gange, at dine oplevelser bliver betvivlet, kan du selv komme i tvivl om det virkelig er rigtigt det du oplever eller om din partner måske har ret.
 5. Giver dig skylden for hans egne problemer: Din partner kan forsøge at få dig til at føle, at alt er din skyld, og at du er ansvarlig for hans/hendes problemer. Du har en fornemmelse af, at du hele tiden er i risiko for at gøre et eller andet galt, trods du igen og igen prøver at hjælpe.
 6. Kritiserer alt, hvad du gør: Din partner finder hele tiden fejl ved dig, uanset om det har at gøre med den måde, du ser ud på, hvordan du spiser, taler, sover, taler til dine børn mm. Det kan være, at du derfor oplever at blive enormt selvkritisk og på den måde lade den kritiske stemme, din partners stemme, flette sig ind i dine egene tanker, så du selv kommer i tvivl.
 7. Gør dig nervøs for at tale om, hvad du har på hjerte: Din partner gør dig ude af stand til at tale frit med ham om, hvad du tænker på, føler eller mener, da du altid får af vide, at det er forkert og oplever at det bliver negligeret. I stedet for, at I jeres parforhold kan tale om alt lige fra venner, børn og dit behov for hjælp i hverdagen, kan du opleve ofte at undgå at tale om, hvad du i virkeligheden finder svært. Ofte vil du føle, at det kun er din partners tanker, følelser og meninger, der fylder i parforholdet og er gyldige.
 8. Gør dig nervøs: Din partner optræder utilregneligt, og du kan ikke forudse hans reaktioner. Måske kan han/hun ud af det blå komme med raseriudbrud og udsætte dig og evt. dine børn for trusler. Det kan til sidst opleves som at bevæge sig i et minefelt, hvor lige meget hvad du gør, er det risikofyldt.
 9. Ydmyger og håner dig: Din partner kan både derhjemme, men også når I er ude sammen, finde på flere gange at at udstille dig og fortælle usandheder, som stiller dig i et dårligt lys. Du føler måske derfor, at du skal være på vagt, når I er ude sammen, i frygt for hvad han kan finde på, mens de hårde år derhjemme kan gøre meget ondt, så du generelt trives dårligere.
 10. Stemningssættende adfærd: Du oplever at det kun er din partners stemning, der gør sig gældende derhjemme og at I andre skal rette jer ind. Den ene dag kan han komme hjem glad og fjollet, og kysse dig og en time efter komme trampende og råbe af dig og børnene, at I larmer. Det vil sige, at det er ham, der på en måde har taget patent på stemningen i hjemmet – og I andre gør jer bedst i at indrette jer.

Listen på tegn kunne være både længere og kortere, og måske du oplever den psykiske vold på en helt tredje måde. Det gør det ikke mindre til psykisk voldeligt.

Derfor: brug listen, hvis den bidrager til klarhed hos dig, og ellers vil vi anbefale dig at høre vores samtale om psykisk vold her.

FØLGEVIRKNINGER EFTER PSYKISK VOLD

Psykisk vold sætter sig i psyken – både mens volden står på, men også lang tid efter, at forholdet til den voldelige partner er slut. Det er desværre helt naturligt, når man igennem flere år ofte har været udsat for gentagne nedladende og nedsættende ord om sig selv og evt. sine børn.

De kvinder, vi møder, fortæller ofte om, at de efter at have været i et voldeligt forhold bl.a. oplever at:

 • de ikke forstår helt hvad det er der er sket
 • at have mistet fornemmelse for sig selv, og have svært ved at mærke sin egen krop, behov og dermed også grænser
 • tvivle på egen dømmekraft og har sværere ved at skelne mellem forkert og rigtigt
 • have svært ved at finde kropslig ro og tryghed generelt
 • have manglende tro på sig selv og ikke føle sig i stand til at navigere i eget liv som de vil
 • føle afmagt og manglende handlekraft, der giver en følelse af at være fastlåst
 • have lavt selvværd og generelt ikke tro på at andre vil en det godt
 • de har meget blandede følelser for deres ex-partner, det kan gå fra afsky til at have ondt af ham og måske endda savne ham
 • have sværere ved at begå sig i gamle og nye relationer
 • have et begrænset eller intet netværk
 • de oplever sig mangelfulde og fyldt af dårlig samvittighed ift. deres børn

Kort sagt er der en lang række følelsesmæssige følgevirkninger af psykisk vold.

Det er vigtigt at understrege, at følgevirkninger vil se forskellig ud fra person til person, og du kan derfor være udsat for psykisk vold og kun genkende dig selv i enkelte af de nævnte følgevirkninger.

Derudover kan følgevirkningerne variere i styrke over tid, og det kan derfor være, at du oplever, at du har “gode” eller “dårligere” perioder.

Lige meget, hvordan eller hvor meget du oplever at være mærket af at have været i et usundt og voldeligt forhold, så er det vigtigt at forstå, at din krop og dit sind reagerer naturligt på, at der er sket overvældende voldsomme hændelser i dit liv.

Kroppen husker det, selvom du måske prøver at glemme det.

Gennem en kombination af at få viden om naturlige følgevirkninger af volden sammenholdt med øvelser i at berolige et nervesystem, der har været i ubalance, derigennem generobrer du dig selv og dit ståsted i livet.

Derudover oplever mange også fysiske reaktioner på den psykiske vold, da kroppen har været under pres i det usunde forhold. Det er meget naturligt at kroppen reagerer. Her nævner, de kvinder vi møder, at de f.eks. oplever hovedpine, maveproblemer, søvnløshed, uro i kroppen, mistet hår, udslæt, svingende vægt eller dårlig fordøjelse mm.

Sidst, men ikke mindst, er desværre mange, der udvikler angst, depression, posttraumatisk stresslidelse (som PTSD) eller andre psykiske lidelser. Oplever de nogle af de nævnte psykiske lidelser, er det vigtigt, at du får en snak med din læge om, hvordan de mere sundhedsfaglige personer kan hjælpe dig. Lige meget hvad, kan det være en rigtig god idé at inddrage din læge, hvis du oplever nogle af de ovenstående følger.

NÅR DU VIL ANMELDE PSYKISK VOLD

I april 2019 blev der vedtaget en lov, der betyder, at det nu er ulovligt og dermed strafbart at udsætte sin partner for psykisk vold. 

Det gælder, hvis volden har:

 • være groft nedværdigende, forulempende eller krænkende
 • er foregået ”gentagne gange over en periode” og
 • har haft til formål ”at styre den anden”

Dermed blev det muligt at anmelde psykisk vold til politiet, ligesom det er tilfældet med fysisk vold.

Det kræver dog, at der kan føres tilstrækkeligt bevis for, at volden er sket, bevis for intensitet af den og at den er sket over en længere periode. Psykisk vold er, som bekendt, sværere at bevise rent juridisk, hvilket kræver, at du løbende registrerer, når du udsættes for vold samt rådfører dig juridisk ift. den konkrete sag.

Du kan læse mere om lovgivningen hos Det Kriminalpræventive Råd.

Har du akut behov for hjælp?

Så skal du ringe til Lev Uden Volds døgnåbne hotline på 1888. De sidder klar til at rådgive og støtte dig i din akutte situation.

Er du i livsfare skal du altid ringe til 112.

Ønsker du rådgivning omkring at anmelde psykisk vold, anbefaler vi, at du kontakter Lev Uden Volds juridiske rådgivning, som du finder her.

LÆS OGSÅ

I Danmark bliver over 100.000 kvinder udsat for enten psykisk eller fysisk vold af deres partner. Vold kan se ud på mange måder, men fælles for alle typer af vold, er at de kommer fra et kontrollerende adfærdsmønster ...
Psykisk vold i parforhold er desværre mere almindeligt, end de fleste tror. Faktisk er psykisk vold den form for vold, som er allermest udbredt ...
Børn kan både være direkte udsat for vold, hvor volden er rettet mod dem, eller indirekte ved at være vidne til vold fra en forælder mod den anden. Begge dele defineres som, at barnet er udsat for vold.....
Som i så mange andre tilfælde er virkeligheden kompleks, og der kan være mange grunde til, at det er så svært at forlade en kæreste eller ægtefælle, der udsætter en for vold.