Abnormal sexual behavoir

“Abnormal sexual behavior” refererer generelt til adfærdsmønstre inden for seksualitet, der afviger markant fra samfundets normer og accepterede standarder. Det er vigtigt at bemærke, at opfattelsen af, hvad der betragtes som “normalt” eller “afvigende,” kan variere mellem kulturer, samfund og tidsperioder – og det er altid den enkelte, der kan afgøre, hvad der føles rigtigt i relationen.

Er der vold i et parforhold, er der stor risiko for, at den ulige magtbalance i relationen kan medføre manglende samtykke, manipulation samt direkte tvangsmæssige handlinger i det seksuelle rum. Dette da der er stor sandsynlighed for, at den nødvendige tryghed og gensidige respekt – og dermed mulighed for at sige fra og blive respekteret i sin grænsesætning – ikke er til stede på samme måde som i et forhold uden vold.

Abnormal seksuel adfærd kan omfatte en bred vifte af situationer og handlinger, hvor nedenstående er eksempler på nogle af dem :

  • Parafilier: seksuelle interesser eller fetisher, der adskiller sig markant fra det, der betragtes som almindeligt accepteret. Eksempler inkluderer exhibitionisme, voyeurisme, fetishisme, sadisme og masochisme.

  • Seksuel dysfunktion: vanskeligheder eller problemer i en persons evne til at deltage i eller nyde seksuel aktivitet. Dette kan omfatte problemer som erektil dysfunktion for mænd, for tidlig udløsning eller manglende lyst. Problemer som kan være med til, at man søger tilfredsstillelse gennem andre seksuelle udtryksformer som eks. beskrevet ovenover.

  • Parafilisk lidelse: dette er en psykisk sundhedsdiagnose, der stilles, når en persons parafili (seksuel drift forbundet med særlige objekter eller situationer, der særligt kan forstyrre muligheden for gensidig kærlighed) forårsager betydelig lidelse eller skade for dem selv eller andre.

  • Seksuel afvigelse: dette indebærer handlinger, der betragtes som moralsk, etisk eller juridisk forkerte, såsom seksuelt misbrug af børn eller voldtægt.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke al afvigende seksuel adfærd nødvendigvis er patologisk. Nogle mennesker kan have usædvanlige seksuelle præferencer, der ikke nødvendigvis forårsager skade eller lidelse for dem selv eller andre. Diagnosen af anormal seksuel adfærd og evt. behovet for behandling intervention afhænger ofte af, hvorvidt den seksuelle adfærd forårsager problemer for personen selv eller skader andre og i hvilken grad.

Har du akut behov for hjælp?

Hvis du har været udsat for seksuelt overgreb, kan du tage kontakt til dit lokale Center for seksuelle overgreb. Se oversigten over centre her: https://www.voldtaegt.dk/ 

Har du været udsat for vold, kan du ringe til Lev Uden Volds døgnåbne hotline på 1888. De sidder klar til at rådgive og støtte dig i din akutte situation.

Er du i livsfare skal du altid ringe til 112.