Æresrelateret vold

Æresrelateret vold refererer til forskellige former for vold, der udføres som et middel til at opretholde eller gendanne familiens ære. Begrebet er ofte knyttet til traditionelle normer og kulturelle forventninger om ære, moral og familiens omdømme og kan udøves af både den udsattes partner og familiemedlemmer.

 

Æresrelateret vold kan omfatte flere former for kontrol og vold:

  • Fysisk vold: dette kan omfatte slag, spark, kvælning eller andre former for fysisk skade, som bliver påført den udsatte som en straf for at bryde kulturelle eller familiemæssige normer.

  • Psykisk vold: dette omfatter trusler, ydmygelser, kontrol, tvang og andre former for psykologisk overgreb, der har til formål at opretholde æren og kontrol over individet.

  • Seksuel vold: individet kan udsættes for seksuel vold som en måde at straffe dem for at bryde æresnormer. Dette kan omfatte voldtægt, tvangsægteskab eller andre former for seksuel krænkelse.

  • Kontrol af seksuel adfærd: individets seksuelle adfærd kan overvåges og reguleres for at bevare familiens ære. Der kan være strengt opsyn med personlige relationer, og enhver form for seksuel aktivitet før ægteskab kan mødes med stærk fordømmelse og potentielt straf.

  • Ægteskabsvalg: familiemedlemmer, især ældre generationer, kan forsøge at udøve kontrol over individets valg af ægteskabspartner. Dette kan indebære pres eller trusler for at sikre, at ægteskabsvalget er i overensstemmelse med familiens opfattelse af ære.

  • Påklædning og opførsel: familiemedlemmer kan forsøge at kontrollere den udsattes påklædning og opførsel for at overholde kulturelle og traditionelle normer. Dette kan inkludere krav om at bære bestemte typer tøj og forbud mod at deltage i aktiviteter, der opfattes som umoralske.

  • Isolation: dette kan ske ved at begrænse adgangen til sociale aktiviteter, uddannelse eller arbejde uden for hjemmet for at minimere mulighederne for uacceptabel adfærd ift. æreskodeks i familien.

  • Æresdrab: i tragiske tilfælde kan æresrelateret vold eskalere til æresdrab, hvor den udsatte bliver dræbt af familiemedlemmer som en form for straf for at have påført skam eller risiko for skam over familien.

Har du akut behov for hjælp?

Hvis du er i tvivl om du er udsat for æresrelateret vold, eller kan genkende nogle af ovenstående kendetegn, kan du kontakte RED rådgivnings døgnåbne hotline på tlf. 70277666. 

Er du i livsfare skal du altid ringe til 112.