Depression

Depression, inden for psykologien, refererer til en alvorlig og kompleks psykisk tilstand, der påvirker en persons humør, tanker, følelser og adfærd. Depression er ikke blot en midlertidig følelse af tristhed, men en vedvarende og dybtfølt tilstand af nedtrykthed, der kan have betydelige konsekvenser for en persons livskvalitet og funktion.


Nedenfor er nogle af de vigtigste karakteristika ved depression: 

  • Vedvarende tristhed: En af de mest fremtrædende symptomer på depression er en vedvarende følelse af tristhed, tomhed eller fortvivlelse.

  • Tab af interesse og fornøjelse: Mennesker, der oplever depressive symptomer, vil ofte have en markant nedsat interesse for aktiviteter, som de engang nød. De kan miste interessen for sociale aktiviteter, hobbyer, osv.

  • Ændringer i søvn og energiniveau: Depression kan føre til søvnforstyrrelser, såsom søvnløshed eller oversøvn. Mange mennesker med depression føler sig også konstant trætte og oplever et fald i deres energiniveau.

  • Ændringer i appetit og vægt: Depression ses også ved ændringer i appetit, hvilket kan resultere i vægttab eller vægtøgning.

  • Kognitive symptomer: Depression kan påvirke en persons tænkning og hukommelse. Det kan være svært  at koncentrere sig, træffe beslutninger og der er ofte meget negative og destruktive tanker om sig selv og fremtiden.

  • Fysiske symptomer: Depression kan også medføre fysiske symptomer som hovedpine, fordøjelsesproblemer og smerter.

  • Selvmordstanker: Alle førnævnte symptomer kan medføre, at livet kan føles for svært at leve. Derfor kan flere udvikle selvmordstanker, som kan variere i styrke og konkretisering. Hvis du har selvmordstanker, er det vigtigt at dele dem med nogle, læs i faktaboksen nederst på siden, hvordan du kan kontakte Livslinien.

Depression er en almindelig psykisk lidelse, der kan påvirke enhver, uanset alder, køn eller baggrund. Den kan have mange årsager, herunder biologiske, psykologiske og miljømæssige faktorer. 

Har en person været udsat for vold i en nær relation, er depression en af de mest almindelige konsekvenser. Blandt andet som en naturlig konsekvens af f.eks. gentagne nedgørelser, isolation, ydmygelser, manipulation og manglende handlefrihed og tryghed. 

Det er muligt at behandle depression både via terapeutisk hjælp såvel som psykiatrisk og medicinsk hjælp. Det er individuelt, hvad der hjælper den enkelte.   

Har du akut behov for hjælp?

Hvis du er deprimeret med selvmordstanker, skal du kontakte Livslinien på 70201201 alle årets dage kl. 11-05.

Er du udsat for vold, kan du ringe til Lev Uden Volds døgnåbne hotline på 1888. De sidder klar til at rådgive og støtte dig i din akutte situation.

Er du i livsfare skal du altid ringe til 112.