Devaluering

Devaluering i et voldeligt forhold er en taktik – eller et midde – hvor den voldelige partner gradvis nedbryder sin partners selvværd og selvrespekt. Det kan ske gennem en række forskellige adfærdsmønstre og strategier, for at få den anden til at føle sig mindre værdifuld, inkompetent og afhængig af den voldelige partner. 

 

Devaluering kan komme til udtryk på nogle af følgende måder:

  • Kritik og latterliggørelse af den udsattes udseende og adfærd, der sigter mod at underminere partnerens selvtillid.

  • Kontrol og overvågning af partnerens adfærd i sociale sammenhænge, for på den måde at kunne manipulere den udsattes virkelighedsopfattelse. For nogle vil dette medføre en isolation fra venner og familie, for at undgå denne form for devaluering. 

  • Nedvurdere præstationer og evner hos den udsatte partner, hvor den voldelige partner  ignorerer sin partners præstationer og evner i hjemmet, på arbejdet osv. Dette kan få den udsatte til at føle, at intet er godt nok. 

Devaluering kan vise sig på mere subtile måder: et blik uden varme, fraværet af et smil hvis det går dig godt, ikke høre efter hvad du siger, ikke tage dine ord for noget vigtigt. Grundlæggende ikke at tage dig som menneske alvorligt.

Devaluering er ofte en del af et nedbrydende mønster, hvor f.eks. også trusler, kontrol, skam og isolation forekommer. Det kan opfattes som nærmest en usynlig handling, der ikke kan fastsættes til et bestemt tidspunkt, men som er nedbrydende over tid.

At blive udsat for devaluering af sin partner kan gøre det vanskeligt for den udsatte at tage beslutninger, handle på egen vegne eller forlade den voldelige relation, idet devalueringen er nedbrydende for selvværd, dømmekraft mv..

Devaluering kan således bl.a. komme til udtryk som en mere subtil form for psykisk vold.

Det er vigtigt at identificere og forstå devaluering som en form for psykisk vold, da det kan have alvorlige konsekvenser for den udsattes trivsel og virkelighedsforståelse. Devaluering er også en del af det, der kaldes for gaslighting.

Har du akut behov for hjælp?

Så skal du ringe til Lev Uden Volds døgnåbne hotline på 1888. De sidder klar til at rådgive og støtte dig i din akutte situation.

Er du i livsfare skal du altid ringe til 112.