Fawn

Begrebet “fawn” – eller at krybe på dansk – bliver også kaldt den fjerde traumerespons på vold eller andre traumatiske oplevelser. De tre andre er kamp, flugt og frys. Det er en følelsesmæssig beskyttelsesstrategi, hvor det f.eks. at please udøveren af vold, har til formål at undgå yderligere skade eller at konflikten bliver optrappet.

Fawn-responsen vil ofte indebære, at den voldsudsatte, vil beskytte sig selv ved at indtage en empatisk, venlig, imødekommende og underdanig position, søge efter godkendelse samt tilpasse sig voldsudøveren og dennes ønsker og behov i håb om at undgå yderligere vold eller konflikt. Dette indebærer ofte, at den udsatte undertrykker egne følelser og behov og i stedet prioriterer voldsudøverens ønsker og behov.

Et resultat kan være en form for medafhængighed til voldsudøveren, da Fawn-responsen netop er at tilsidesætte alt i sig med den konsekvens, at den udsatte mister kontakten til eget værd og på den måde bliver afhængig af at aflæse og håndtere voldsudøverens følelser og adfærd.

Fawn-responsen er en overlevelsesmekanisme, som personen har udviklet som reaktion på traumatiske hændelser. Fawn kan være en meget nyttig og effektiv overlevelsesrespons i øjeblikket for at undgå yderligere skade. Det er dog ikke en bæredygtig eller sund måde at håndtere traumet på i længden.

Har du akut behov for hjælp?

Så skal du ringe til Lev Uden Volds døgnåbne hotline på 1888. De sidder klar til at rådgive og støtte dig i din akutte situation.

Er du i livsfare skal du altid ringe til 112.