Dissociering

"Dissociering" er en psykologisk proces, hvor en person oplever en adskillelse eller delvis adskillelse af deres egen bevidsthed, tanker, følelser eller endda deres egen identitet. Dette kan opstå som en psykologisk forsvarsmekanisme som reaktion på traumatiske eller overvældende begivenheder.

 

Dissociering fungerer som en overlevelsesmekanisme for at beskytte individet mod følelsesmæssig smerte og alt for overvældende oplevelser. Ved dissociering kan personen adskille sig fra den virkelighed eller de følelser, der er for svære at håndtere eller begribe. 

Det kan både være enkeltstående hændelser, som f.eks. ulykker, fysisk overgreb eller gentagne traumatiske oplevelser lige fra fysiske overgreb til psykiske ydmygelser, isolering eller andre trusler mod en persons identitet og psyke. 

Der kan forekomme forskellige grader af dissociering, alt fra at "zone ud" i øjeblikket til at være fraværende i kort tid, med risiko for efterfølgende sorte huller i både den kognitive såvel som følelsesmæssige og kropslige hukommelse. I mere alvorlige tilfælde, kan det føre til dissocierede identiteter eller personligheder og psykisk lidelser.

Dissociering er både en ubevidst og effektiv måde for et menneske at håndtere traumatiske oplevelser på – især ved komplekse traumer, såsom tidlige barndomstraumer, voldstraumer fra et parforhold mm.

Såfremt der ligger et ønske om at blive klogere på dissocierede oplevelser eller aspekter af sig selv, kan det være nødvendigt at opsøge terapeutisk støtte, som fokuserer på at hjælpe personen med at genoprette forbindelse til de dissocierede aspekter af sig selv og forstå samt bearbejde de underliggende traumer.

Har du akut behov for hjælp?

Så skal du ringe til Lev Uden Volds døgnåbne hotline på 1888. De sidder klar til at rådgive og støtte dig i din akutte situation.

Er du i livsfare skal du altid ringe til 112.